Begrip

Binnenlandse Strijdkrachten

Door:

Een samenwerkingsverband van alle in bezet Nederland opererende gewapende verzetsgroepen in de laatste fase van de bezetting.

De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) werden in september 1944 door de Nederlandse regering in Londen opgericht. In de BS werden alle in Nederland opererende gewapende verzetsgroepen in één militaire organisatie samengevoegd. Dit waren onder anderen de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). De BS stonden onder bevel van Prins Bernhard.

Alle rechten voorbehouden