Begrip

OD

Door:

Afkorting voor Ordedienst

De OD was een verzetsbeweging die zich primair ten doel stelde, na beƫindiging van de oorlog de ongestoorde terugkeer van de Nederlandse Koningin en regering mogelijk te maken. De OD was op militaire wijze georganiseerd en beschikte ook over wapens. In het laatste oorlogsjaar werd de OD, samen met de Landelijke Knopploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV), samengevoegd tot de Binnenlandse Strijdkrachten (BS).

De naam Ordedienst werd ook gebruikt voor een organisatie van joodse toezichthouders in kamp Westerbork.

Alle rechten voorbehouden