Begrip

Atlantic Wall

Door:

Verdedigingswerken door de Duitsers aangelegd langs de westkust van Europa om geallieerde aanvallen vanuit Engeland tegen te houden.

Met het oog op een mogelijke geallieerde aanval lieten de Duitsers langs de gehele westkust van het door hen bezette gebied een stelsel van verdedigingswerken aanleggen. De vestingwerken strekte zich uit van het Noorden van Noorwegen, via Denemarken, Nederland en België tot aan de Spaanse grens in zuidwest Frankrijk.
De Atlantikwall bestond uit een groot aantal bunkers met afweergeschut, versperringen en tankgrachten. In Nederland waren vooral de strategisch belangrijke havens van IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen zwaar verdedigd. Bewoners uit het kustgebied werden geëvacueerd.

Zie voor meer informatie de website Atlantik Wall in the Netherlands.

Alle rechten voorbehouden