Begrip

Gemeentelijsten

Lijsten van - volgens de nazi-definitie - joodse inwoners in Nederlandse gemeenten

Deze lijsten werden vervaardigd door de gemeenten in navolging van verordening 6, die op 10 januari 1941 door Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart was afgekondigd. Mensen moesten zichzelf met behulp van een aanmeldingsformulier registreren. De volgende gegevens moesten worden ingevuld: naam en voornamen, geboortedatum en geboorteplaats, adres, laatste woonplaats in het Groot-Duitse Rijk, nationaliteit, kerkelijke gezindte, beroep en burgerlijke staat. Tenslotte moesten gegevens verstrekt worden op basis waarvan mensen werden geclassificeerd tot vol- half- of kwart-jood, te weten: lidmaatschap van een joods-kerkelijke gemeente; huwelijk met een jood en het aantal joodse grootouders.

In februari 1942 moesten de gemeentebesturen van Noord-Holland en Zeeland opnieuw lijsten van joden samenstellen (vermoedelijk in verband met de gedwongen verhuizing van joden naar Amsterdam). Een zelfde opdracht kregen de gemeentebesturen van Zuid-Holland in mei 1942 en de overige provincies in juni 1942. Niet van alle gemeenten zijn de lijsten bewaard gebleven. De meeste lijsten liggen op het NIOD waar ze onderdeel zijn van het archief van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung.

Alle rechten voorbehouden