Bijdragen aan Hilda Julie Caffé

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hilda Julie Caffé

Hilda Julie Caffé

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Foto’s

Verhalen

Montessori Lyceum Amsterdam

Hilda Julie was leerling van het Montessori Lyceum aan de De Lairessestraat in Amsterdam. Haar naam komt voor op een plaquette met de namen van (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers die de oorlog niet hebben overleefd. Deze bevindt zich op het schoolplein van de huidige locatie van het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) aan de Pieter de Hoochstraat.

Lees meer

Fragment uit "Kom vanavond met verhalen"

Hilda Julie Caffé

2 augustus 1925 - 3 september 1943 

Hilda, geboren in Amsterdam, begon in 1937 in de eerste klas van het Montessori Lyceum. Na de tweede ging ze over naar de derde klas gymnasium en vervolgens naar de vierde. Uit de bewaard gebleven verslagen blijkt dat ze over het algemeen een goede en ijverige leerling was, die af en toe enige aansporing nodig had. Haar prestaties op school wer…

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Plaquette 

Op 18 juni 2005 werd, voorafgaand aan de reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Montessori Lyceum Amsterdam aan de Pieter de Hoochstraat 59, op de binnenplaats een plaquette onthuld. Daarop stonden 25 namen van (oud-)leerlingen, medewerkers en bestuursleden die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Vermoord in vernietigingskampen, wegens verzetsdaden gefusilleer…

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Namen op plaquette MLA

Rudi Acohen

Werner Basz

Frits van Blitz

Gi Boissevain

Janka Boissevain

Hilda Caffé

Jop Dutilh

Theo van Gogh

Rudi Goldschmidt

Jannie Gompertz

Lo Gompertz

Rosa de Groot

Jur Haak

Jet Haak-van Eek

Betty van Hess

Renée van Hessen

Michel de Jong

Hermann Jordan

Hans Kalker

Eddy Konijn

Els Kuyper

Marie Kijl

Freddy Lopes Cardozo

Leo Polak

Enny van Raalte

Eddy Santcroos

Hans Schippers

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend