Bijdragen aan Wolfgang Max Schachno

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Wolfgang Max Schachno

Wolfgang Max Schachno

Hildesheim, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Wolfgang Max Schachnow

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 138.

Lees meer

Adres & bewoners