Artikel

~ Woord van Dank

Woord van dank


Verschillende personen hebben bij de totstandkoming van het Monument een belangrijke rol gespeeld. Als eerste willen wij hier de initiatiefnemer van het Monument noemen: emeritus hoogleraar Isaac (Ies) Lipschits. Na zijn afscheid als hoogleraar bij de rijksuniversiteit Groningen heeft Ies Lipschits onderzoek gedaan naar het rechtsherstel van joden na de Tweede Wereldoorlog, waaruit het boek De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland (Zutphen 2001) is voortgekomen. De vele bronnen die hij daarbij onder ogen kreeg brachten hem op het idee om een overzicht te maken dat meer inzicht zou geven op het lot van de meer dan honderdduizend joodse slachtoffers van de sjoa in Nederland. Zo is het Digitaal Monument ontstaan. Wij zijn Ies Lipschits veel dank verschuldigd, niet in de laatste plaats vanwege de ruim 7000 biografische aantekeningen die hij tussen 2004 en 2007 heeft aangeleverd.

Vervolgens dienen Prof. dr Wout Ultee, Prof. dr Henk Flap, Dr Peter Tammes en Dr Marnix Croes genoemd te worden, van wie wij de bestanden van de gemeentelijsten konden overnemen. Het proefschift van Tammes en Croes dat op deze data is gebaseerd is Gif laten wij niet voortbestaan (Amsterdam 2006). Een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten (Amsterdam 2004) is in electronische vorm te raadplegen op het web.

Joods Maatschappelijk Werk (JMW) stelde de JOKOS-dossiers ter beschikking. Deze dossiers vormen één van de basisarchieven waarop de site is gebaseerd.
_
Daarnaast leverden ook de volgende personen nuttige databestanden aan:
Dr Bert Jan Flim; Drs Sytzke de Jong; Drs Cees Haverhoek; Phocas Kroon en Ina de Paauw. Medewerkers van het Nationaal Monument Kamp Vught hebben ons kopieën van de Sterbebücher ter beschikking gesteld.

Een klankbordgroep van nabestaanden en een klankbordgroep op het terrein van de educatie heeft in een vroeg stadium meegedacht over het Monument en nuttige adviezen gegeven. De klankbordgroep van nabestaanden bestond uit: H.J. van den Broeke, D. Ph. Cohen Paraira, J. Herzberg, H. van het Hoofd, S. Lachmann, O. de Leeuw en M. van de Vathorst. De educatie klankbordgroep werd gevormd door: I. Abram, R. Elsas, A. Huisman, E. Koops, N. Markus en F. Rijxman.

Prof. dr Hans Blom en Prof. dr Peter Romijn van het NIOD lazen het thema jodenvervolging en de begrippenlijst door en brachten nuttige correcties en aanvullingen aan.

Peter de Hoo bood ons naast een gift voor de vervaardiging van de website, ook alle gastvrijheid om in zijn huis in de Spanjaardslaan in Leeuwarden opnamen te maken voor de virtuele rondleiding.

Tot slot is veel dank verschuldigd aan alle mensen die aanvullingen en correcties hebben gestuurd naar het Digitaal Monument.

Alle rechten voorbehouden