Addition

Tweede dochter Thea Anholt - Schmerler

(overleefde de oorlog)

By: Ben

Zacharias Schmerler en Lena van Adelberg hadden nog een dochter Thea, die de oorlog overleefde.

Thea was geboren op 24 maart 1919 te 's Gravenhage en huwde op 28 augustus 1940 te s Gravenhage met Emanuel Philip (Menno) Anholt (28 juni 1917 Schiedam - 24 april 2004 s Gravenhage).

Meno was de zoon van Salomon Anholt & Netty Bosman.

Over de omstandigheden waardoor Thea en Menno de oorlog overleefden:-

Zij overleefden de oorlog door op de "Van Damlijst" geplaatst te worden, waardoor zij tot de Barneveldgroep behoorden.
UIteindelijk werden ze via Westerbork gedeporteerd naar Theresienstadt, vanwaar zij in februari 1945 werden uitgewisseld en in Zwitserland terecht kwamen.

Zie:- Oorlogsgravenstichting = pagina Zacharias Schmerler1895 - 1943-bijdragen.-https://oorlogsgravenstichting.nl/personen/136721/zacharias-schmerler
Tevens:- Yad Vashem - Thea Anholt Schmerler - https://collections.yadvashem.org/en/names/4879469
En YouTube-Omroep West :- Thea Anholt-Schmerler over haar familiegeschiedenis