Media appendix

Image for Mirjam Kanter-Dwinger

By: Remco.

Mirjam Dwinger 1930 Felixarchief