Media appendix

Image for Machiel Berlijn

By: Manja

Militieregister.
Beslissing december 1899: vrijgesteld. Ik kan niet lezen waarom.