Addition

Studie

Juda Loonstijn studeerde in de studiejaren 1928/1929 en 1929/1930 scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam.