Addition

Annelies Marie Frank

Annelies Marie 'Anne' Frank zat in het schooljaar 1941-1942 in klas 1L2 van het Joods Lyceum in Amsterdam.
Bron: Dienke Hondius, Absent: Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943 (Amsterdam 2001) 269.