Addition

Huwelijk Femmetje Borstel en Joseph Beugeltas

Femmetje Borstel trouwde in Amsterdam op 25-7-1883 met Joseph Beugeltas.