Article

Voeg een adres toe

Van bijna alle slachtoffers is in ieder geval één adres in het Monument opgenomen. Dit is het adres waar mensen woonden op het moment van de verplichte registratie van joodse inwoners in de Nederlandse gemeenten. Dat was lang niet altijd het adres waar de familie in de jaren of zelfs generaties daarvoor of na woonde. Daarom kunt u zelf andere adressen aanvullen.

Adres toevoegen

Ga naar de betreffende persoonspagina en klik 'aanvullen +' / 'voeg een adres toe'. U ziet dan welke adressen al aan deze persoon gekoppeld zijn.

Om een nieuw adres toe te voegen geeft u eerste de periode aan waarin die persoon op dit nieuwe adres gewoond heeft. Vervolgens geeft u aan hoe u aan deze informatie komt en vult u de locatie in. Dit kan een adres zijn, stad of pand.

Indien de locatie al in onze database bekend is ziet u deze daaronder verschijnen. Wilt u een nieuwe locatie toevoegen selecteer dan 'maak een nieuwe locatie' onder aan de pagina en vul de benodigde velden in. U kunt nadien deze locatie zelf eenvoudig terugvinden.

 
Adres ontkoppelen

Om een locatie te ontkoppelen van een persoon klikt u op het kruisje achter het adres. Heeft u een fout gemaakt bij het invullen en kunt u uw adres aanvulling niet meer terugvinden, neem dan contact op met de redactie.

All rights reserved