Addition

Over Ir. Adolf Bargeboer

Adolf Bargeboer, directeur van de N.V. Dikkers & Bargeboer te Scheveningen. Geboren op 15 April 1893 te Winschoten als zoon van Abraham Bargeboer, een der eerste sigarenfabrikanten die de machinale fabricage in Europa toepaste en nieuwe vindingen op dit gebied deed. 

Ingenieur Bargeboer bezocht de 3-jarige H.B.S. te Winschoten en vervolgens de 5-jarige H.B.S.  te Groningen.  Daarna ging hij studeren aan te T.H. in Delft en in 1918 slaagde hij voor werktuigkundig ingenieur.

Zijn eerste functie bekleedde hij bij de N.V. Stikstofbindingssindustrie Nederland te Dordrecht waar hij toestellen en installaties op dit gebied ontwierp. Van 1920-1923 was hij verbonden aan de Galak Condensed Milk Company, waarna hij zich als zelfstandig ingenieur te Rotterdam vestigde en onder andere machines ontwierp en ontwikkelde voor de sigarenfabricage.

Sinds 1926 als directeur van de N.V. Dikker & Bargeboer leidt hij het researchlaboratorium van deze maatschappij welke zich bezighoudt met technisch wetenschappelijk speurwerk in het algemeen en research en pionierswerk in het bijzonder. Zij werkt samen met vele der belangrijkste Nederlandse en buitenlandse industrieën, waarbij vele nieuwe constructies en procédé’s werden ontwikkeld. Speciaal op het gebied der centrifugaalpompen en verbrandingstechniek der vloeibare brandstoffen werden o.a. in den laatste tijd  nieuwe vindingen gedaan.

Vele van de nieuwe hierbij gebruikte beproevingsmethoden werden door ingenieur Bargeboer ontwikkeld en inrichtingen hiervoor werden in eigen laboratorium vervaardigd. Talrijke technische ontwerpen werden door hem in binnen- en buitenlandse vakbladen door hem besproken. Uit hoofde van zijn beroep bezocht hij vele malen het buitenland.

Ingenieur Bargeboer is lid van het Koninkijk Instituut van Ingenieurs.  Literatuur en muziek vormen zijn grootste ontspanning.  Scheveningseweg 112, ‘s-Gravenhage.

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. (biografischportaal@huygens.knaw.nl) - (overgenomen artikel gepubliceerd in het Biografisch Portaal der Nederlanden uit vermoedelijk 1939.)

All rights reserved