Addition

Leraar

A.B. Davidsschool

In de video https://www.coenraadrood.org/en/amsterdam/ab-davidsschool-nijverheidsschool is sprake van een leraar Dichne. 'Hij had een banketwinkel in Renkum'. Dichne onderwees op de afdeling bakkerij van de A.B. Davidsschool. Dit zou goed Maurits Jozef kunnen zijn. Dichne in de video vanaf 04.00.