M. van Borsselenlaan 33, Nieuwer-Amstel

Resident(s) in April 1942