Article

Hoe en waarom

Het bewaren van herinneringen

Iemand ’leeft voort‘ zolang er herinneringen aan hem of haar worden bewaard. Tijdens de Sjoa zijn meer dan 100.000 joden uit Nederland omgebracht aan wie geen of slechts een vage herinnering bestaat. Kinderen die de oorlog overleefden, hadden vaak een gebrekkig of helemaal geen idee van het ouderlijk gezin, kleinkinderen wisten niet wat voor mensen hun grootouders waren.

Dit was de inspiratie voor een digitaal monument voor de joodse gemeenschap in Nederland: een beeld te schetsen van de joodse gemeenschap, van de joodse gezinnen en van individuele joden aan de vooravond van de deportaties.

Close up from the homepage

Wie staan er vermeld in het Digitaal Joods Monument en waarom?

Alle personen die tijdens de Duitse bezetting in Nederland als joden zijn vervolgd en de oorlog niet hebben overleefd zijn opgenomen in het Monument.
Daartoe behoren iedereen die in In Memoriam staat vermeld en zij die als jood binnen de grenzen van Nederland zijn vervolgd, omgebracht of omgekomen tussen 10 mei 1940 (het begin van de Duitse overval) en 8 mei 1945 (de dag van de Duitse capitulatie), voor zover gegevens over hen konden worden gevonden. Verder zijn opgenomen alle joden met de Nederlandse nationaliteit, die vanuit andere landen zijn gedeporteerd en de oorlog niet hebben overleefd. Ook degenen die tijdens de oorlog een natuurlijke dood zijn gestorven, zelf een einde aan hun leven hebben gemaakt, of in de onderduik zijn overleden (of vermoord).

Van degenen die de oorlog overleefd hebben zijn de naam en andere gegevens niet in het Monument vermeld. Wanneer het zeker is dat iemand is overleden, wordt de naam toegevoegd.
Overlevenden die in instellingen woonden (zoals een joods weeshuis) zijn niet opgenomen. Omgekomen vondelingen die niet geïdentificeerd zijn, konden niet in het Monument opgenomen worden.

Bij de slachtoffers worden familierelaties vermeld. De overlevende familieleden worden anoniem aangeduid als ’kind‘, 'echtgenoot', 'echtgenote' of 'verwant'. Dit geeft een beeld van de oorspronkelijke samenstelling van het gezin.

All rights reserved