Addition

Heimann Horwitz

In de Burgerlijke Stand van de Ned. Isr. Gemeente van Lochem staat ingeschreven:
Heimann Horwitz. Hij was woonachtig bij de familie Leverpoll op de Walderstraat 12. Het register is afgesloten op 1 december 1942

All rights reserved