Addition

Een wanhopige Mozes

Antwerpen 1942, een jodenrazzia

pv van politie, bij de razzia van 15 augustus 1942 probeert Mozes zich het leven te benemen. Hij wordt overgebracht naar een ziekenhuis, en daardoor ontkomt hij die nacht ook aan de deportatie.

In mijn artikel , “In de spiegel van politieverslagen. De Antwerpse Jodenrazzia van 15-16 augustus 1942”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis – Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 2009, p. 509-540, schrijf ik ivm Mozes het volgende:
"De 68-jarige Mozes Zonligt, geboren te Amsterdam in 1874 [dat is verkeerde vermelding in het pv, het is 1877], zonder beroep, wonende te Antwerpen, Lentestraat 16, had aldaar gepoogd zich de keel over te snijden. Dat gebeurde “tijdens het in hechtenis nemen der Joden op bevel der Sicherheitspolizei”. Het slachtoffer werd overgebracht naar het St.-Erasmusgasthuis – het enige ziekenhuis in Antwerpen dat Joden mocht opnemen, in een aparte afdeling – alwaar hij ter verpleging bleef."
In de voetnoot schreef ik: "Zonligt was gehuwd met een katholieke Belgische en kon daarom in 1942 nog ontkomen aan een deportatie. (...) Mededeling door Laurence Schram, Museum Dossin."

All rights reserved