Addition

Michel Schorlesheim

Promotie

Promotie tot doctor aan de Universiteit van Amsterdam

Michel Schorlesheim studeerde van 1911 tot 1916 rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap op 3 oktober 1916 op 25 stellingen.

All rights reserved