Schroeder van der Kolkstraat 19 bis, Utrecht

Resident(s)