Addition

Ouderlijk gezin

Sientje de Hond-Beem was een dochter van David Ezechiel Beem [1837 - 1922 Elburg] en Roossien West [1841 Wildervank; ?].
Haar moeder hertrouwde april 1866 in Elburg na de dood in 1865 van haar eerste man Abraham Vecht [1824 Elburg]. Zij bleef achter met drie kleine kinderen : Vrouwtje Beem [1864 Elburg], Salomon [1862 id.] en Saartje 1864 id.]. Vrouwtje overleed in 1869, Abraham in 1938, Saartje in 1942.
Uit dit tweede huwelijk werden 14 kinderen geboren, waarvan drie in het eerste levensjaar stierven.
Sientje groeide dus op in een groot gezin.
Vrouwtje [1870], als enige van de 14 geboren te Beverwijk, overleed in 1895 in Amsterdam; zij was ongehuwd. Josephina [1875] werd slechts zeven jaar. Betje [1871], gehuwd Zendijk, overleed als weduwe in 1939 te Wadenoyen.
Ezechiël [1869],trouwde met Sara Cohen [1868], zuster van Heijman en overleefde als enige van allen de oorlog. Hij overleed in 1953 in Amersfoort.
Zijn vrouw is in 1943 in Amsterdam gestorven. Haar naam staat op het Joods Monument.
Alle anderen werden, evenals halfzus Saartje Beem [1864], omgebracht in de vernietigingskampen: Jannetje [1867], Reintje [1868], Jozeph [1876], Grietje [1878], Nathan [1881] en Cato [1883].

Bron : http://www.xs4all.nl/~jorge/gen/trees/text_beem.htm#I4732
P.S. www.levie-kanes.com. vermeldt ook het gezin, maar is onvolledig en geeft voor Ezechiel als geboortejaar 1860.