Article

Uitnodiging

Een bijeenkomst voor gebruikers

Geachte gebruiker van de Community Joods Monument,

U heeft aangegeven geen mailings te willen ontvangen. Wij sturen nu toch een mail over een gebruikersbijeenkomst. Het zou jammer zijn als u hier niet van op de hoogte bent en misschien wel wilt komen. Indien u er geen prijs op stelt bieden wij bij voorbaat excuses aan. Mailt u dan met redactiecommunity@jhm.nl, dan halen wij u van deze maillijst af.

De Community Joods Monument is nu enkele maanden online en het aantal gebruikers neemt toe. Graag stellen wij u in de gelegenheid met ons de voorlopige balans op te maken tijdens een ontmoetingsbijeenkomst in het Joods Historisch Museum.

Naast het faciliteren van een virtueel netwerk willen wij ook de gelegenheid creëren voor gebruikers om elkaar in het echte leven te ontmoeten. Hiervoor zullen wij met enige regelmaat bijeenkomsten organiseren, zodat u ook van mens tot mens ervaringen kunt uitwisselen.
Deze bijeenkomsten bieden ons tevens de gelegenheid om met u een tussenstand op te maken. Wij zijn geïnteresseerd in uw bevindingen met de Community tot nu toe. Kunt u met de site uit de voeten? Heeft u enige steun aan de Helpteksten op de site? Is de Community een nuttige aanvulling op het Digitaal Monument? Dergelijke vragen willen wij met u bespreken. En natuurlijk beantwoorden we graag vragen die u heeft over de Community.

De eerste bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van het Joods Historisch Museum op 29 juni van 15.00 tot 17.00 uur.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan voor 15 juni een bericht aan redactiecommunity@jhm.nl. U kunt zich ook aanmelden via de agenda op de Community. U hoeft dan alleen maar één keer te klikken op de knop ´Ik meld mij aan´.
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging.

Met vriendelijke groet,

Maarten-Jan Vos
Redacteur Community