Rechel van Coevorden

Groningen, – Place of death unknown, date unknown

Stories

Bijzonderheden

Haar naam wordt al genoemd in het boek van Johan van Gelder (Terug van weggeweest). Rechel is in 1943 door haar ouders bij haar pleegmoeder gebracht.
Na de oorlog heeft het Hof Leeuwarden in 1948 het definitieve voogdijschap over haar toegewezen aan haar pleegmoeder waar ze vanaf 1943 in huis was .
Bron: Jurisprudentie 1948 N0 416.
(Besluit Oorlogspleegkinderen art 7)

Read more