Term

CABR

In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), worden de dossiers bewaard van hen die na de Tweede Wereldoorlog beschuldigd werden van samenwerking met de Duitse bezetter, verraad, NSB-lidmaatschap, en zo meer. Dit archief wordt bewaard in het Nationaal Archief.

Het grootste deel van de joodse gemeenschap in Nederland overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. In het begin meldden veel joden onder druk zichzelf bij de Duitse bezetters. Toen duidelijk werd welk lot hun wachtte, stopten zij daarmee en gingen de Duitsers actief op zoek. Ook Nederlanders leverden daaraan een bijdrage. De namen van hun slachtoffers zitten verborgen in de strafdossiers van de jodenjagers, die na de oorlog onderworpen werden aan de Bijzondere Rechtspleging.

Project CABR Slachtoffers
In het kader van het project ‘CABR Slachtoffers’ zijn in 2010 en 2011 ruim 200 strafdossiers onderzocht op de namen van gearresteerde joodse onderduikers. Het betreft de dossiers van de leden van de Colonne Henneicke te Amsterdam en van politieagenten van speciale afdelingen binnen de politiekorpsen van de vier grote steden en de grote provinciesteden.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een lijst met ongeveer 9.000 namen van joodse slachtoffers. Vaak staat er in de dossiers niets meer dan naam en adres van het slachtoffer, de datum van de arrestatie en de namen van de desbetreffende jodenjager. In een aantal gevallen is er ook een verslag van de gang van zaken. Het gaat altijd om (slechts) een fragment in een dikke bundel gerechtelijk materiaal. Op het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap staat bij alle arrestanten die de oorlog niet hebben overleefd aangetekend wat u in de onderzochte dossiers kunt verwachten.

All rights reserved