Addition

Gebedenboek is terug naar de familie

Het gebedenboek is inmiddels overgedragen aan Josephine Alexandra Ben Dori-Micheels, geboren in 1917 en thans wonend in Israël. Zij is de oudste nog levende afstammeling van het echtpaar Cohen-Van Embden. Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de speurtocht om het gebedenboek deze passende bestemming te geven.

All rights reserved