Addition

Nathan van Sweeden

Nathan is een zoon van Abraham van Sweeden en Elisabeth Swart. Hij trouwde november 1930 met Truda Dijkstra (A'dam, 18 juni 1910).

Kind, 1931
Kind, 1939

(vanwege privacy details weggelaten)

Nathan scheidde augustus 1960 van Truda. Hij hertrouwde in 1969 (vanwege privacy details weggelaten).

Nathan is in 1975 naar Haarlem verhuisd, Laan van Parijs 186.

Bron SAA archiefkaart Nico van Sweeden 2-3-1905

All rights reserved