Artikel

Algemene inleiding

Toelichting op de website


Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben overleefd.
Alle personen die in het Monument zijn opgenomen hebben een eigen persoonspagina waarop zij worden herdacht. Op de persoonspagina staan de basisgegevens van de betreffende persoon. Daarnaast is, waar mogelijk, het gezinsverband gereconstrueerd. Op deze manier wordt getracht de toenmalige leefsituatie zichtbaar te maken. Het gaat hierbij om een momentopname van het huishouden in 1941 of 1942. Ook de adressen zijn toegevoegd, zodat een virtuele wandeling door straten en gemeenten gemaakt kan worden. Het Digitaal Monument bevat nog veel meer informatie. Deze toelichting geeft een uiteenzetting van de opzet en de gebruikswijze van de website.

De homepage en verder

De homepage is het feitelijke 'monument', dat bestaat uit een scherm met allemaal gekleurde staafjes. De staafjes zijn gegroepeerd in blokjes. Elk blokje stelt een gezin voor, elk staafje binnen een blokje staat voor een persoon die in de oorlog is omgekomen.
Pixel image for Adult menPixel image for Adult womenPixel image for teenage boysPixel image for teenage girlsPixel image for under 6 boysPixel image for under 6 girlsPixel image for surviving family members
Hoge blauwe staafjes staan voor volwassen mannen, hoge rode staafjes staan voor volwassen vrouwen. Halfhoge groene staafjes staan voor jongens tussen de 6 en 21, gele staafjes van dezelfde hoogte staan voor meisjes tussen de 6 en 21. De laagste staafjes staan voor kinderen onder de zes jaar: jongens zijn lichtblauw meisjes zijn roze. Overlevende gezinsleden (waarover in het monument verder geen informatie is opgenomen) zijn alleen op de gezinspagina's en dus niet op de homepage met een kleurloos staafje opgenomen, dat geen informatie prijsgeeft over geslacht of leeftijd.

Alle staafjes en blokjes op de homepage zijn klikbaar. Door op 'zomaar' een blokje te klikken, komt u bij 'zomaar' een gezin. Het gezin bestaat weer uit verschillende personen met ieder een eigen persoonspagina.
Bij duizenden personen en gezinnen is biografische informatie opgenomen. Wanneer op het Monument extra informatie beschikbaar is wordt dat aangegeven met het symbool Additional information available achter de betreffende naam. Het digitale karakter van het Monument maakt het mogelijk om vrijwel onbeperkt informatie en foto’s toe te voegen. Zo kan het groeien tot een unieke weergave van het joodse leven in Nederland in de jaren dertig en begin jaren veertig.

Van de meeste gezinnen is een adres bekend. Door op het adres van een gezin te klikken komt u op de adrespagina van het desbetreffende gezin. Links en rechts daarvan ziet u de joodse gezinnen die het dichtst in de buurt woonden van dit gezin. Door op het adres van één van de 'buren' te klikken komt u bij het buurgezin terecht. Zo 'loopt' u als het ware door de straat, de buurt, het dorp of de stad. De straten binnen een stad zijn op alfabetische volgorde gerangschikt.
Van enkele duizenden gezinnen is bovendien een inboedellijst bewaard gebleven. Daarvan zijn er ruim 3300 op het Monument geplaatst.

Voorbeelden

De onderstaande voorbeelden geven een beeld van het soort informatie dat op de website is te vinden. De persoonspagina van Henri Polak heeft een uitgebreide biografie, meerdere illustraties en een overlijdensadvertentie. Bij het gezin Maurits Blits staat een afbeelding van een aanmeldingsformulieren diamantbewerkers, waarbij van alle gezinsleden foto’s waren gevoegd. Sophia Morpurgo heeft een persoonspagina met meerdere rouwadvertenties uit het Joodsche Weekblad. Voor ontroerende kinderbrieven, afkomstig van een voormalig vakantievriendinnetje zie de pagina van Josina Elize van Gelder. Een aangrijpende biografie is te lezen bij David Jonas Bierman uit Dalen. Bij Zadok van den Bergh staan in de biografie enkele links naar beschrijvingen op andere websites. Op de pagina van Ruth Emilie Sollinger zijn verschillende persoonlijke documenten te zien uit de Documentenverzameling van het Joods Historisch Museum. Bij Roosje Aandagt is te lezen hoe zij en haar collega's van de textielfabriek Hollandia-Kattenburg in 1942 zijn weggevoerd. Het Gezin Ephraim Machiel Abrahams is een van de vele gezinnen met een vermelding van een Jokos-dossier. Tenslotte heeft het Gezin Leon Denneboom een getailleerde inboedellijst van bezittingen die in de oorlog uit het huis zijn weggehaald.

Zelf informatie toevoegen

Ook u kunt informatie aanleveren. Alle correcties, herinneringen, foto's, brieven en overige aanvullingen zijn welkom. U kunt uw informatie kwijt op de Community Joods Monument. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Aanvullingen en correcties.

Alle rechten voorbehouden