Verhaal

Het treiste einde van Jacob

Door: Beek

Golleschau subcamp Auschwitz: 21-1-1945 werden meer dan 100 Joden zonder eten en water in afgesloten, verzegelde veewagens, gemerkt SS, naar het westen vervoerd onder barbaarse omstandigheden, deuren waren bevroren.

Veel gevangenen zijn doodgevroren tijdens reis terwijl ze paar keer zijn ontkoppeld en weer aan andere locomotief vastgemaakt. 10 dagen gingen ze door via plaatsen Teschen 21-1-, Oderberg 22-1, Schonbr. 22-1, Freudenthal 25-1 en als laatste Bruessen-Bruennlitz 29-1-1945.

Jacob stierf van honger en bevriezing.

 Bron: Sassienie.com, ITS