Verhaal

fritz stern

Door: ans meijlink

De familie Stern (vader Fritz) woonde in Leiden, in de Kagerstraat 12, in 1933 vertrokken ze naar een ander adres, en in 1940 moesten ze samen met andere gezinnen (o.a. ook die van Dessauer) verhuizen naar Den Bosch