Verhaal

Max Sluizer

Max Sluizer werkte als leraar Aardrijkskunde op het Joods Lyceum in Amsterdam. Oud-collega aan die school en historicus Jacques Presser schrijft over hem in zijn boek Ondergang. Hij noemt hem “meneer S.”, een “algemeen beminde collega”.
S. was al een paar dagen afwezig toen Presser op een ochtend op school arriveerde en zag dat daar door een van de leerlingen op een zwart bord was geschreven: “Lang leve meneer S.!” Het gerucht ging namelijk op het lyceum dat S. met zijn gezin de vlucht naar de vrijheid had gewaagd en veilig in Zwitserland was aangekomen. Korte tijd later verspreidde zich op de school het tweede en ware verhaal. Ze waren gevlucht, maar het was onderweg misgegaan.
Bronnen:
Dienke Hondius, Absent: Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943 (Amsterdam 2001) 291.
Dr. J. Presser, Ondergang: de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, deel II (Den Haag 1965) 30-31.