Begrip

Sieradenlijst

Lijst van sieraden en kleinoden op last van de bezetter door joden ingeleverd bij de Lippmann-Rosenthal bank

In 1945 werden staten opgemaakt van alle sieraden en kleinoden die bij de bank zijn ingeleverd, maar die door de liquidateurs in 1945 niet meer in het goederendepot van de Lippmann-Rosenthalbank zijn gevonden.
De lijst berust nu bij het Nationaal Archief, archief Ministerie van Economische Zaken, Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland.

Alle rechten voorbehouden