Verhaal

Maurits van Thijn en Catharina Blitz

Maurits van Thijn en Catharina Blitz waren de enige overlevenden van hun beide families, die onder elkaar woonden op het Afrikanerplein in Amsterdam. In oktober 1942 verloofden Mau en Rina zich en doken korte tijd later onder. Na verraad kwamen ze in Westerbork terecht, waar ze trouwden, om vervolgens te worden gedeporteerd naar Auschwitz. Beiden overleefden de kampen en vonden elkaar terug in Amsterdam. Hun verhaal vertellen ze in de interviewbundel van Steffie van den Oord, Liefde in oorlogstijd (Amsterdam/Antwerpen 2004) 43-65.