Begrip

Ausweis

Identificatiebewijs, meestal wordt hiermee het persoonsbewijs bedoeld

Het persoonsbewijs moest iedereen vanaf 1941 ter identificatie bij zich dragen. Hierin stond ondermeer aangegeven of iemand joods was.

Alle rechten voorbehouden