Jetje Blazer-Campion

Rotterdam, – Rotterdam,

Bereikte de leeftijd van 83 jaar