Verhaal

Hanna Smit-Hartlooper

Door: Remco.

Belgisch Staatsblad

Hanna Hartlooper was weduwe van Abraham Smit. (19-11-1887 Amsterdam, 26-05-1926 Antwerpen)

Zij is met het zesde transport vanuit Belgie naar Auschwitz op transport gesteld. Dit transport vertrok op 29 augustus 1942 en kwam op 31 augustus aan in Auschwitz.

Ze hadden een dochter Evelina Smit, zij huwden op 19-08-1942 te Berchum met Joseph Marie Hardies en woonde Gitschotellei 73 te Berchem. Evelina is op 24 oktober 1942 met transport XIV naar Auschwitz op transport gesteld. Dit transport kwam daar op 26 oktober 1942 aan. Evelina Smit is niet terug gekeerd.