Francisca Grunwald

Den Helder, – Goor,

Bereikte de leeftijd van 28 jaar