Aanvullende media

Media appendix for Aron Abram Ettingen

Aron Abram Ettingen, sometime between 1925 and 1931