Verhaal

Sophie Böninger trouwde op 05/09/1906 met Isaäc Sips (1873 - 1936) in Den Haag. Zij verhuist op 15/09/1906 van Saarn bij Mühlheim naar ‘s-Gravenhage

Isaac Sips wordt op 03/01/1873 in Den Haag geboren

22/05/1893 wordt als verlofganger opgeroepen als milicien der lichting 1893 van het korps genietroepen (Haagsche crt)

20/03/1912 agent staatsloterij (Haagsche crt)

08/05/1914 is lid van Mikweh Israël, een godsdienstige vereniging en wordt als bestuurslid gekozen (nieuw Isr weekblad)

01/03/1918 is secretaris van het bestuur van “Joodsche verbruiksver “Ons belang”, houdt zich o.m bezig met oprichting van een coöperatieve fabriek (N Isr. weekblad), treedt een paar mnd later af wegens drukke werkzaamheden, wordt commissaris, maar legt ook die functie op 14/03/1919 neer, wordt in 1920 penningmeester tot 1921

27/07/1928 bestuurslid Nesiewath Hasjoloum (Transvaalbuurt/ Schilderskwartier) (N Isr weekblad)

19/07/1929 biedt Mitzwousbord op naam van zijn vrouw, door hem zelf vervaardigd voor gebruik in de synagoge (N Isr weekbl)

14/12/1928 genoemd van wege zijn werrk bij de totstandkoming ver, gebouw (N Isr weekblad)

02/05/1930 wordt voorz van comitee dat financien moet werven voor nieuw gebouw voor synagoge ter vervanging van huidige in H Costerstraat 424 (IN Isr Weekbl)

11/07/1930 nieuwe synagoge komt in de Stellenboschstraat (N Isr weekbl)

03/04/1931 bestuurslid van Tiferes Bachoeriem  (N Isr weekbl)

22/01/1932 treedt af als secretaris van Nesiewous Hasjolouw (N Isr weekbl)

04/12/1936 Isaac was kerkvoogd bij de vereniging Nesiewous Hasjolom. Hij werd geprezen om zijn werk voor de sjoel en Joodse gemeenschap. Hij was een braaf jehoedie (Nieuw Isr weekblad)

Sophie woonde na overlijden echtgenoot in Isr Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Newee Sjalom

02/04/1943 te zamen met Antoinetta Speelman (10/06/1879, Rotterdam) in Sobibor overleden