Verhaal

Artikel in "De Joodsche Jeugdkrant"

Een bekroond gedicht voor Pesach

Door: Sjlomo Krant

Uit “De Joodsche jeugdkrant’

23 Nissan 5689 2e Jaargang, No. 5 3 mei 1929

Pagina 13