Biografie

Het lot van Jenetta Baruch, haar man Sallie Knorringa en hun dochter Anna Froukje.

Jenetta Baruch was de zus van Abraham Baruch en de jongste van de drie kinderen, geboren op 5 October 1900 in Nieuweschans als de dochter van Izaak Baruch en Annechien Goldsmid. Haar broertje Heiman heeft zij nooit gekend: die stierf al in 1897 slechts één maand oud.

Jenetta trouwde in Nieuweschans op 19 Augustus 1920 met Sallie Knorringa, veehandelaar van beroep, geboren op 4 Februari 1888 in Uithuizen als zoon van Mozes Knorringa en Helena Bendiks. Zij woonden in de Blekerstraat 24a in Groningen en kregen daar twee kinderen, t.w. Anna Froukje in 1922 en Martijn in 1927. De laatste heeft de Holocaust overleefd; zijn zus en ouders zijn tijdens de Sjoa vermoord.

De hele familie van Sallie Korringa is tijdens de grootscheepse razzia’s van begin October 1942 gearresteerd en afgevoerd naar Westerbork, waar zij ergens tussen 3 en 5 October 1942 werden binnengebracht. Na ca 3 weken werden allen op 23 October op transport gesteld naar Auschwitz.

Het transport omvatte “slechts” 988 personen waarvan tijdens een stop in het plaatsje Kozel, nog eens 170 jongens en mannen tussen 15 en 50 jaar gedwongen werden om de trein te verlaten. Zij werden ingezet om dwangarbeid te verrichten in de omliggende satellietkampen van Auschwitz. Zij, die achterbleven in de trein werden verder vervoerd naar Auschwitz om daar te worden vermoord. Daarbij waren dus Sallie's vrouw en dochter.

Sallie Knorringa was op dat moment al 54 jaar oud en kwam met zijn vrouw Jenetta Knorringa-Baruch en dochter Anna Froukje Knorringa op 26 October 1942 in Auschwitz aan. Jenetta en Anna Froukje werden bij aankomst onmiddellijk vermoord. Het precieze lot van Sallie is niet na te gaan. Duidelijk is wel dat hij met vrouw en dochter in Auschwitz is aangekomen, maar hij is niet onmiddellijk naar de gaskamers gestuurd. Gezien zijn leeftijd zal hij niet bij de groep geweest zijn die in Kozel de trein moest verlaten, maar kennelijk is Sallie Knorringa tóch nog ergens tewerkgesteld. Niet duidelijk is waar. Ook zijn precieze datum van zijn dood is niet bekend. Daarom is er op last van het Nederlandse Ministerie van Justitie na de oorlog opdracht gegeven aan de gemeente Groningen om voor Sallie Knorringa een akte van overlijden op te maken, waarin is vastgesteld dat hij op 30 April 1944 in Midden Europa om het leven is gekomen.

Bronnen o.a. website allegroningers.nl; Arolson Archieven/Knorringa; Arolson Archieven/Martijn (Martin) Knorringa, het archief van de Joodse Raad, registratiekaarten van Sallie Knorringa, Jenetta Knorringa-Baruch, Anna Froukje Knorringa en Martijn Knorringa en de  Overlijdensakte 151 d.d. 22-2-1952 voor Sallie Knorringa opgemaakt door de gemeente Groningen.

Alle rechten voorbehouden