Verhaal

Yvonne Eveline van Zuiden

Yvonne Eveline van Zuiden zat in het schooljaar 1941-1942 in klas 2L van het Joods Lyceum in Amsterdam.
Bron: Dienke Hondius, Absent: Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943 (Amsterdam 2001) 273.