Belgischeplein 37, Scheveningen

Bewoner(s) in april 1942