Verhaal

Door: Catherina

Leendert van Sister, birth 1 Aug 1898 Amsterdam, died 25 Apr 1944 Amsterdam, son of Simon van Sister and Cornelia de Vries
Leendert van Sister trouwde op 14 augustus 1929 met Katherina Theodora Dammers. Op de verjaardag van zijn vrouw in 1930 vroeg hij het katholiek doopsel aan . Zijn doopnaam werd Leonardus. Zijn peter was Gulielmus van Pelt. Hij oefende verschillend e beroepen uit, o.a. is hij broodbakker geweest, toen hij in Den Haag woonde en toen hij onder de oorlog in Amsterdam verbleef. Van September tot december 1930 woonden Leendert en Katharina in Emmerich, vervolgens weer in Den Haag.In 1934 verhuisd e het gezin naar Duisburg, maar is naar korte tijd later weer naar Nederland gekomen.Hij hertrouwde na de dood van Katharina in 1939 opnieuw. Her kerkelijk huwelijk vond plaats te Heiloo op 19 oktober 1939. Catharina had reeds een kind, dat in he t gezin werd opgenomen. 
Leendert werd door de Duitsers in Haarlem opgepakt. Hij wist naar korte tijd te ontvluchten. Na enige tijd van zwerven, verhuisde hij met zijn gezin naar Amsterdam. Regelmatig werd met huiszoekingen ook daar naar hem gezocht, maar telkens wist hi j tijdig het huis aan de achterzijde te verlaten. Uiteindelijk lukte het de Nederlandse politie in samenwerking met de SS hem te doden. Op het Cornelis Troostplein te Amsterdam is hij op 25 april 1944 gefusileerd.