Verhaal

Woonadressen Menno en Ans Troostwijk-Hijmans

Menno Troostwijk en Annie Hijmans zijn op 4 juli 1940 te Amsterdam getrouwd. Voor zijn huwelijk woonde Menno bij zijn ouders (Arthur Troostwijk en Doortje van Essen) aan de Emmawijk 23 te Zwolle. Na hun huwelijk woonden Menno en Annie nog 9 maanden op datzelfde adres. Op 7 maart 1941 verhuisden zij naar Hattem (Apeldoornse Weg C 318). Zes weken later keerden zij in Zwolle terug. Zij woonden vanaf 22 april 1941 weer bij in hun (schoon)ouders, Emmawijk 23. Vanaf 13 augustus 1941 woonden Menno en Annie op het adres Bilderdijkstraat 13 (op 20 augustus 1956 vernummerd in Bilderdijkstraat 49). Op dit adres zijn zij op 1 maart 1943 door de Zwolse politie gearresteerd. 

Menno had op 3 januari 1940 voor de som van 6800 gulden het pad Kon. Wilhelminastraat 49 te Zwolle gekocht. (HCO, Arch. Kadaster, inv. nr. 11247,  oud nr. 1209). Dit huis is op 31 maart 1940 opgeleverd door de NV Bouwmaatschappij Assendorp.

Menno en Ans Troostwijk-Hijmans hebben hier niet gewoond. Gedurende de gehele oorlog woonde er een Duitse ambtenaar, persreferent Mathias Friedrich Martin, geb. 21 nov. 1891 te Cochem. Volgens de kadastrale legger gaat eigendom van het pand in het dienstjaar 1944 naar Albertus Rutger Dijk, hotelhouder te Kampen. In het dienstjaar 1949 komt volgens de kadastrale legger het pand via rechtsherstel weer op naam van Menno Troostwijk, destijds koopman, thans afwezig. Bewindvoerder is dan Menno's vader Arthur Troostwijk, koopman te Zwolle.

Bron: Bevolkingsregister Zwolle, tenzij anders vermeld.