Verhaal

Door:

August Watermann geboren in Marienhafe, Duitsland in 1890. Hij werd opgeleid tot arts en was als zodanig dienstplichtig tijdens WWI waarvoor hij het IJzeren Kruis ontving. Daarna werd hij opgeleid tot psychiater met speciale aandacht voor de psychoanalysis, die toen nog in de kinderschoenen stond. In 1926 vestigde hij zich als psychiater in Hamburg. In 1933 vluchtte hij naar Nederland. De moeder van Deena, mevrouw Mary Vecht-Stodel was een ver familielid. Het huwelijk vond plaats in Londen in 1935, omdat vader Vecht er tegen was. In 1942 werd August naar Westerbork ontboden om daar als arts te werken in de ziekenafdeling. Didi en hun zoon John-Jack voegden zich bij hem. In januari 1944 werden zij naar Theresiënstadt overgebracht. In begin oktober 1944 werd August op transport gesteld naar Auschwitz met een groep zwakzinnige kinderen, waarover hij de leiding had. Waarschijnlijk is August tegelijk met deze kinderen vermoord. Enkele dagen later werden Deena en John Jack ook naar Auschwitz gedeporteerd en direct vermoord op 6 oktober 1944,