Jacob Feitsma

Harlingen, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar