Verhaal

Medewerker Betsalel

Door: Daniël Metz

Ezechiël Emil Wagenaar was tijdens de oorlog enige tijd kantoormedewerker van de diamantbewerkers-afdeling van de joodse vakorganisatie Betsalel. Zijn naam komt voor op een lijst van bestuursleden en personeel dat deel uitmaakt van het ANDB-archief, bewaard op het IISG.