Verhaal

Nora Louise van Zanten

Door: Robby

Nora Louise van Zanten werd op 22 mei 1910 te Amsterdam geboren. Ze bezocht het Barlaeus Gymnasium en deed in 1929 eindexamen. Daarop volgde zij college in Frans en Italiaans aan de Universiteit te Lausanne en studeerde van 1930-1937 Frans aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele betrekkingen – aan het Gymnasium te Gorinchem, de meisjes HBS te Rotterdam en de 3e HBS te Rotterdam, aan de 2e HBS te ’s Gravenhage en het meisjes lyceum te Rotterdam – kwam zij in 1939 aan de RHBS te Zwolle en was tevens verbonden 1939/1940 aan de HBS te Leeuwarden en van 1940-1943 aan de RHBS te Coevorden.
Zij was een rustige, stille, gewaardeerde collega. Op 3 augustus 1943 werd ze in Amsterdam op straat gearresteerd door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zij werd naar kamp Westerbork gevoerd en op 24 augustus 1943 ging ze met een transport naar Auschwitz. Op 27 augustus 1943 werd ze daar vermoord.

Bron: WesterborkPortretten

Alle rechten voorbehouden